O konferenci

Každý rok se objeví desítky nových technologií. V konceptu autorského práva však k větší změně nedochází. Představuje to pro moderní technologie překážku jejich rozvoje? A lze autorské právo vůbec ve světě internetu efektivně vymáhat? Právě na tyto otázky se pokusí zodpovědět letošní ročník konference LAW FIT, kterou již po šesté pořádá Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze.

LAW FIT 2018 se bude zabývat takovými fenomény jako je data mining, screen scraping, blockchain, nebo umělá inteligence a to ve světle autorského práva.

Konference je určena pro studenty, akademiky i širokou odbornou veřejnost, a to jak IT specialisty, tak právníky. Vstup na konferenci je volný, ale kapacita je omezena.

Místo a doprava

Konference se koná v prostorách Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze na adrese Thákurova 9, 160 00 Praha 6 v přednáškovém sále 105 v přízemí budovy.

Při využití městské hromadné dopravy se nejblíže nachází stanice metra Dejvická (zelená linka A) a tramvají Dejvická (linky 20 a 26) a Lotyšská (linky 8 a 18). Od zmíněných zastávek se budova fakulty nachází cca 7 minut pěšky.

Přednášející

Adéla Faladová
Ministerstvo kultury ČR
zavřít
Adéla Faladová  

Adéla Faladová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1993 a v roce 2011 získala tamtéž titul JUDr. Od roku 2001 pracuje v odboru autorského práva Ministerstva kultury, od roku 2005 jako zástupce ředitele odboru (v současnosti jde o samostatné oddělení autorského práva).

Pravidelně zastupuje Českou republiku v zahraničí např. na Pracovních skupinách Rady EU nebo ve Stálém výboru pro autorské právo a práva s ním související Světové organizace duševního vlastnictví. V roce 1994 byla Úřadem průmyslového vlastnictví publikována její diplomová práce věnovaná problematice nakladatelských smluv. Od té doby vydala v různých periodikách řadu článků a statí věnovaných autorskému právu.

Je externí spolupracovnicí Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Pravidelně přednáší v Institutu průmyslově právní výchovy Úřadu průmyslového vlastnictví a pro různé kulturní a vzdělávací instituce.

Pavel Hejl
Bird & Bird
zavřít
Pavel Hejl    

Pavel Hejl je jedním z klíčových odborníků pro oblast práva informačních technologií a duševního vlastnictví v pražské kanceláři Bird & Bird.

Ve své praxi se v rámci IT práva věnuje všem oblastem poradenství zahrnující zejména licencování, distribuci, cloud computing, open source, internetové obchody, outsourcing, ochranu osobních údajů a jejich zabezpečení.

Kromě Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vystudoval také Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor informačních technologií, a má bohatou praxi ve vývoji informačních systémů, kde se mimo jiné podílel na vývoji systému pro vrchní a krajské soudy. Často vystupuje na odborných konferencích a workshopech týkajících se právního pohledu na problematiku informačních systémů a technologií.

Alžběta Krausová
Ústav státu a práva Akademie věd České republiky
zavřít
Alžběta Krausová    
Alžběta Krausová je právní vědeckou pracovnicí na Oddělení soukromého práva Ústavu státu a práva Akademie věd ČR.

Zaměřuje se na právní a interdisciplinární výzkum v oblasti práva duševního vlastnictví a práva v oblasti technologií, a to zejména ochrany osobních údajů, biometriky a právních otázek vyplývajících z technologického vývoje a konvergence technologií. Specializuje se zejména na robotické právo, právo umělé inteligence, brain-computer interfaces a inteligentní prostředí. V současné době je také doktorandkou na Ústavu práva a technologií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Její doktorský výzkum se zaměřuje na právní otázky týkající se nových technologií, zejména na propojování technologií s organickým životem (hybridní robotika).

Alžběta Krausová přednáší o ochraně soukromí a bezpečnosti informačních systémů na Fakultě informatiky ČVUT v Praze a o právu a umělé inteligenci na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V minulosti také pracovala jako výzkumná pracovnice v Interdisciplinárním centru pro právo a informační technologie (ICRI) na Katholieke Universiteit Leuven v Belgii na projektu FP6 SERENITY (System engineering for security and dependability). Magisterský titul v oboru práva a právních věd získala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v roce 2007 a v roce 2014 získala specializovaný titul LL.M. v oblasti práva duševního vlastnictví a patentového práva z Právnické fakulty Univerzity v Haifě v Izraeli.

Zdeněk Kučera
Kinstellar
FIT ČVUT v Praze
zavřít
Zdeněk Kučera  

Zdeněk Kučera působí v mezinárodní advokátní kanceláři Kinstellar v Praze. Ve své praxi se zaměřuje zejména na řešení sporů, obchodní právo a IT právo. V rámci IT práva se specializuje zejména na strukturování komplexních projektů, akvizic IT společností, softwarové právo, otázky elektronické kontraktace, odpovědnosti na internetu, ochrany osobních údajů a právní úpravu on-line marketingu.

Je garantem výuky právních předmětů na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze a IT právo přednáší rovněž na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V minulosti vedl též kurz například na Právnické fakultě Shandong University v Číně a byl poradcem v oblasti IT na Úřadu vlády České republiky. V roce 2016 byl zařazen do seznamu inovativních právníků České republiky a je doporučován Chambers Europe a Legal500 pro oblast TMT. V roce 2017 byl jmenován právníkem roku pro oblast IT práva.

Rudolf Leška
ŠTAIDL LEŠKA ADVOKÁTI
zavřít
Rudolf Leška    

Rudolf Leška je společníkem advokátní kanceláře ŠTAIDL LEŠKA ADVOKÁTI a advokátem specializovaným na autorské právo s oprávněním k výkonu advokacie v Česku a na Slovensku. Působí jako vysokoškolský pedagog na Vysoké škole finanční a správní a jako výzkumný pracovník v oboru umění a kulturních průmyslů na Univerzitě Palackého v Olomouci. Vede českou pobočku mezinárodní učené společnosti pro zkoumání otázek autorského práva ALAI. Akademicky se věnuje právním otázkám umění a kultury, stejně jako teatrologické reflexi divadla. Je spolumajitelem nakladatelství bibliofilií Teapot.

Dana Marečková
Univerzita v Curychu
zavřít
Dana Marečková

Dana Marečková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Nyní působí jako vědecká asistentka na Univerzitě v Curychu, kde se věnuje právní sociologii a novým technologiím. Pro svoji disertaci zpracovává téma Blockchain a kolektivní správa autorských práv na globální úrovni.

Michal Marušan
Microsoft
zavřít
Michal Marušan  

Michal Marušan se zaměřuje a je jeho vášní pomáhat zákazníkům s implementací nových analytických metod v jejich podnikatelském prostředí. Nyní působí jako Cloud Solution Architect for Data & AI v Microsoftu.

Matěj Myška
Masarykova univerzita
zavřít
Matěj Myška    

Matěj Myška je asistentem na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity a právník Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity. Od roku 2013 působí také jako právník projektu Creative Commons Česká republika. Ve své přednáškové a publikační činnosti se zaměřuje se na soukromé právo informačních technologií, zejména na autorské právo v informačních sítích. Je zástupcem šéfredaktora Revue pro práva a technologie, editorem Masaryk University Journal of Law and Technology a přednáší také na ČVUT.

Martin Půlpitel
Ackee
FIT ČVUT v Praze
zavřít
Martin Půlpitel    

Martin Půlpitel vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze. Díky aktivnímu členství v akademickém senátu výrazně pomohl k založení Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, kde nyní přednáší. Úspěšně již šest let řídí přední softwarovou firmu Ackee, která se zaměřuje hlavně na náročné mobilní a webové aplikace. Klienty firmy jsou například Škoda auto, německá vláda nebo francouzská ropná společnost Total.

Vladan Rámiš
MAFRA
zavřít
Vladan Rámiš  

Vladan Rámiš vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a od roku 2001 pracuje jako právník vydavatele deníku Mladá fronta DNES a provozovatele iDNES.cz. V minulosti pracoval pro 14 firem, dnes je aktivní ve dvou společnostech – Stanice O, a.s. a MAFRA, a.s., kde působí jako ředitel právního úseku.

Jan Zibner
Masarykova univerzita
zavřít
Jan Zibner

Jan Zibner je doktorský student na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity, právník Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity a právník nakladatelství Munipress. V oblasti autorského práva spolupracuje též s Akademií věd České republiky. Aktivně přednáší témata spojená s umělou inteligencí a autorským právem na tuzemských i zahraničních konferencích. Je senior editorem Masaryk University Journal of Law and Technology.

Milan Zubíček
Google
zavřít
Milan Zubíček    

Milan Zubíček pracuje jako manažer Googlu pro vztahy s veřejnou správou od roku 2016. Kromě koordinace aktivit v České republice a na Slovensku se specializuje na ochranu osobních údajů, kybernetickou bezpečnost a cloudové služby ve střední a východní Evropě. Dříve působil jako programový manažer ve středoevropské pobočce think-tanku Aspen Institute a jako konzultant v agentuře Grayling. Vystudoval politologii a evropská studia na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Program a přednášky ke stažení


Program si můžete stáhnout ve formátu PDF zde.


Bloky označené symbolem obsahují po rozkliknutí seznam přednášek ke stažení.

9:00 – 10:00

Registrace

10:00 – 11:30

Copyright, jeho budoucnost a big data  

   Zdeněk Kučera, Adéla Faladová, Milan Zubíček, Vladan Rámiš

zavřít
Copyright, jeho budoucnost a big data

V prvním bloku se od chaira konference Zdeňka Kučery dozvíte, proč letošní ročník není o GDPR, ale o něčem zdánlivě málo aktuálním jako je copyright. Co se chystá v oblasti autorského práva v EU nastíní Adéla Faladová z Ministerstva kultury ČR, která má tuto oblast na starosti. Milan Zubíček vám prozradí, jak se s autorskými právy vypořádává největší světový vyhledávač Google a Vladan Rámiš z MAFRA se bude věnovat otázkám copyrightu, big data a přece jen se dotkne i otázky ochrany osobních údajů.Přednášky ke stažení

Zdeněk Kučera – Proč copyright?
Adéla Faladová – Aktuální témata autorského práva
Vladan Rámiš – Big data mezi copyright a privacy

11:30 – 11:45

Přestávka

11:45 – 13:15

Práva k dílům umělé inteligence  

   Michal Marušan, Jan Zibner, Alžběta Krausová, Rudolf Leška

zavřít
Práva k dílům umělé inteligence

Skutečně existují díla vytvořená roboty? A kdo je autorem takového díla? Tyto otázky budou hlavními tématy druhého bloku konference. Panel otevře Michal Marušan z Microsoftu a seznámí nás s vývojem těchto technologií, který probíhá i v České republice. Jan Zibner a Alžběta Krausová představí další technologie vyvíjené ve světě a právní koncepty, které se jich týkají. Autorskoprávní pohled k tématu otevře Rudolf Leška.Přednášky ke stažení

Michal Marušan – AI @ MSFT
Jan Zibner
Alžběta Krausová – Umělá inteligence a autorské právo z pohledu práva na svobodu projevu
Rudolf Leška – Autorské právo a umělá inteligence

13:15 – 14:00

Přestávka na lehký oběd

14:00 – 14:30

Blockchain a copyright

   Dana Marečková

zavřít
Blockchain a copyright

O využití blockchainu, například pro výkon kolektivní správy bude hovořit Dana Marečková, která aktuálně působí na Univerzitě v Curychu.

14:30 – 16:00

Velká diskuze na téma software a copyright

   Martin Půlpitel, Matěj Myška, Pavel Hejl

zavřít
Velká diskuze na téma software a copyright

V posledním diskusním bloku probereme společně témata týkající se ochrany software. Budeme diskutovat, zdali je současná ochrana efektivní a co by se mohlo změnit. Martin Půlpitel z Ackee například nabídne zkušenosti společnosti vyvíjející mobilní a webové aplikace. Dále se dotkneme tématu softwarových licencí. Matěj Myška otevře otázku veřejných licencí a diskutovat například budeme jejich střet s licencemi proprietárními. Po celou dobu s námi bude Pavel Hejl, který nabídne pohled advokátní praxe.

Organizátoři

Organizátor konference

Zdeněk Kučera (chair konference)

zdenek.kucera[zavináč]fit.cvut.cz

Veronika Dvořáková (organizace a PR)

 veronika.dvorakova[zavináč]fit.cvut.cz

Fotogalerie

Další fotografie z konference naleznete na Facebooku.

Fotografie jsou k volnému užití s podmínkou uvedení autora: archiv FIT ČVUT v Praze.

PartneřiMediální partneřiArchiv

2017 Právo a umělá inteligence
2016 Data
2015 Konec volného internetu?
2014 Reklama na internetu
2013 Přehodnoťme pojetí autorského práva na internetu!