O konferenci

Rok 2017 je často nazýván rokem skutečného nástupu umělé inteligence. V ulicích světových měst se začínají objevovat samořídící automobily jako taxi, na internetu s námi komunikují chatboti a umělá inteligence proniká do výrobních procesů nebo do zdravotnictví. Objevují se i technologie, které umí samy řešit jednoduché právní problémy, nebo rozhodovat jednoduché právní spory.

Existuje pro umělou inteligenci dostatečný právní rámec? Kdo odpovídá za špatnou radu robota? Kdo odpovídá za nehodu samořídicího automobilu? Jsou technologie dostatečně zabezpečeny? Mohou právníci poskytovat rady prostřednictvím internetových platforem nebo umělé inteligence? Právě na tyto otázky se pokusí zodpovědět konference LAW FIT.

Konference je určena pro širokou odbornou veřejnost, jak IT specialisty, právníky, praktiky, akademiky i studenty.

Konference se koná pod záštitou koordinátora digitální agendy ČR Ondřeje Malého. Panel „Poskytování právních služeb prostřednictvím on-line platforem a umělé inteligencí” se koná pod záštitou České advokátní komory.

Vstup na konferenci je volný, ale kapacita je omezena. Zapište si proto do diářů pondělí 22. 5. 2017 a přihlaste se prostřednictvím přihlašovacího formuláře níže.

Konference se koná v Nové budově ČVUT (sídle Fakulty informačních technologií) na adrese Thákurova 9, 160 00 Praha 6, v přednáškovém sále 105 v přízemí. Pro dopravu můžete využít metro A, tramvaje č. 1, 2, 6, 8, 18, 20, 25 či 26 na stanici Dejvická/Vítězné nám. a pak pěšky cca 7 minut. Autem se dá v bezprostředním okolí zaparkovat.

Přednášející

Václav Kobera

Václav Kobera

Ředitel odboru ITS, kosmických aktivit a VaVaI, Ministerstvo dopravy

zavřít
Václav Kobera
Odpovědnost za samořídící automobily

Václav Kobera je od roku 2011 ředitelem Odboru inteligentních dopravních systémů, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva dopravy. Do jeho působnosti spadá koncepce, rozvoj a nasazování inteligentních dopravních systémů, včetně problematiky autonomního řízení, oblast prostorových dat v oblasti dopravy, jejich právní regulace na národní, evropské i mezinárodní úrovni, celkové řízení a koordinace všech kosmických aktivit (oblast technologií a aplikací) v ČR, včetně bilaterálních a multilaterálních vztahů (EU, GSA, ESA, OSN COPUOS, IMSO apod.), příprava a naplňování národního kosmického plánu ČR a dále oblast výzkumu, vývoje a inovací v oblasti dopravy a kosmických aktivit na národní, evropské i mezinárodní úrovni, včetně programu Horizont 2020 . Václav Kobera v roce 2004 vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.

Alžběta Krausová

Alžběta Krausová

Ústavu státu a práva Akademie věd ČR

zavřít
Alžběta Krausová
Odpovědnost za jednání robotů

Alžběta Krausová je právní vědeckou pracovnicí na Oddělení soukromého práva Ústavu státu a práva Akademie věd ČR. Zaměřuje se na právní a interdisciplinární výzkum v oblasti práva duševního vlastnictví a práva v oblasti technologií, a to zejména ochrany osobních údajů, biometriky a právních otázek vyplývajících z technologického vývoje a konvergence technologií. Specializuje se zejména na robotické právo, právo umělé inteligence, brain-computer interfaces a inteligentní prostředí. V současné době je také doktorandkou na Ústavu práva a technologií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Její doktorský výzkum se zaměřuje na právní otázky týkající se nových technologií, zejména na propojování technologií s organickým životem (hybridní robotika). Alžběta Krausová přednáší o ochraně soukromí a bezpečnosti informačních systémů na Fakultě informatiky ČVUT v Praze a o právu a umělé inteligenci na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V minulosti také pracovala jako výzkumná pracovnice v Interdisciplinárním centru pro právo a informační technologie (ICRI) na Katholieke Universiteit Leuven v Belgii na projektu FP6 SERENITY (System engineering for security and dependability). Magisterský titul v oboru práva a právních věd získala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v roce 2007 a v roce 2014 získala specializovaný titul LL.M. v oblasti práva duševního vlastnictví a patentového práva z Právnické fakulty Univerzity v Haifě v Izraeli.

Jan Krabec

Jan Krabec

AK PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK

zavřít
Jan Krabec
Odpovědnost za jednání robotů

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy, je advokátem od roku 2010. V letech 2004 a 2005 působil v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges v.o.s. Od roku 2005 spolupracuje s AK PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK. Od ledna 2014 je Jan Krabec společníkem advokátní kanceláře. Jan Krabec se věnuje primárně oblasti soukromého a smluvního práva, zejména oblasti fúzí a akvizic, obchodního práva a duševního vlastnictví. V současné době se zaměřuje na oblast M&A a internetové projekty, kterým poskytuje komplexní právní poradenství s důrazem na investiční a exitové strategie a ochranu práv duševního vlastnictví. V roce 2013 Jan Krabec absolvoval Professional LL.M. Program na UC Berkeley School of Law, kde se soustředil zejména na smluvní právo, právo duševního vlastnictví, M&A a negociaci a kde obdržel Law & Technology Certificate vydaný Berkeley Center for Law and Technology. Jan Krabec je rovněž členem ALAI [Association Littéraire et Artistique Internationale].

Zdeněk Kučera

Zdeněk Kučera

Kinstellar, FIT ČVUT

zavřít
Zdeněk Kučera
Ovládne nás umělá inteligence?

Zdeněk Kučera působí v mezinárodní advokátní kanceláři v Praze. Ve své praxi se zaměřuje zejména na řešení sporů, obchodní právo a IT právo. V rámci IT práva se specializuje zejména na strukturování komplexních projektů, akvizice IT společností, softwarové právo, otázky elektronické kontraktace, odpovědnosti na internetu, ochrany osobních údajů a právní úpravu on-line marketingu. Je garantem výuky právních předmětů na Fakultě informačních technologií ČVUT a IT právo přednáší rovněž na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V minulosti vedl kurz též například na Právnické fakultě Shandong University v Číně a byl poradcem v oblasti IT na Úřadu vlády České republiky. V roce 2016 byl zařazen do seznamu inovativních právníků České republiky a je doporučován Chambers Europe pro oblast TMT.

Ondřej Materna

Ondřej Materna

Legito

zavřít
Ondřej Materna
Právní služby prostřednictvím on-line platforem a UI

Vystudoval Právnickou fakultu a Fakultu informatiky na Masarykově univerzitě. Spojuje světy práva a informačních technologií. V roce 2014 založil "legaltech" startup Legito, který působí v deseti evropských státech. Legito je platforma, ve které může kterákoliv advokátní kancelář vytvořit nastavitelné vzory právních dokumentů pro veřejné nebo soukromé účely. V rámci Legita se věnuji inovacím v právu, zejména automatizaci právních dokumentů.

Robert Němec

Robert Němec

PRK Partners

zavřít
Robert Němec
Právní služby prostřednictvím on-line platforem a UI

Robert Němec je partnerem PRK Partners se specializací na bankovnictví, fúze a akvizice, konkurzní řízení, restrukturalizace, obchodní spory a arbitráž. Robert získal titul magistra práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1995. V letech 2005-2007 absolvoval mezinárodní program na College of Law of England and Wales a získal International Practice Diploma v oblasti korporačního práva, fúzí & akvizic, kapitálových trhů a úvěrování. V roce 2009 dokončil postgraduální studium na Suffolk University Law School v Bostonu, Massachusetts (USA), a získal titul LL.M. z amerického a mezinárodního obchodního práva.
Robert je advokátem a místopředsedou České advokátní komory. Dále je rozhodcem Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha, Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a nově též rozhodcem Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC). Je také členem International Bar Association.
Robert je dlouhodobě hodnocen jako jeden z předních odborníků v oblasti bankovnictví a financí a řešení sporů prestižními direktoráři IFLR1000, The European Legal 500 Chambers Europe 2015. Robert byl vyhlášen právníkem roku 2012 v kategorii bankovnictví a financí direktorářem Best Lawyers. Je rovněž zmiňován a doporučován dalšími direktoráři a publikacemi, včetně Chambers Europe, Expert Guides a Legal Experts, a to v oblasti bankovnictví a financí, řešení sporů, fúzí a akvizic, korporačního práva a TMT. Hovoří plynně česky a anglicky.

Bedřich Košata

Bedřich Košata

CZ.NIC

zavřít
Bedřich Košata
Kyberbezpečnost, internet of things a umělá inteligence

Bedřich Košata pracuje v CZ.NIC jako vedoucí vývojového oddělení Laboratoře CZ.NIC, které zahrnuje projekty jako je Turris, Knot DNS, BIRD, atp. Dlouhodobě se zajímá o počítačovou bezpečnost a to zejména s ohledem na embedded systémy, kde právě projekt Turris působí.

Jindřich Kalíšek

Jindřich Kalíšek

PRK Partners

zavřít
Jindřich Kalíšek
Odpovědnost za jednání robotů

Jindřich je advokát specializující se na právo informačních a nových technologií, software, e-commerce a na ochranu soukromí a osobních údajů v prostředí internetu. Má zkušenosti s právem veřejných korporací, obchodním právem, správním právem a legislativním procesem. Jindřich působí i jako zapsaný mediátor. Jindřich studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Vysoké škole ekonomické v Praze (obor Finance a management). Než se v roce 2010 začal věnovat advokacii, pracoval jako konzultant a manažer ve významné české softwarové společnosti.

Martin Hausenblas

Martin Hausenblas

Liftago

zavřít
Martin Hausenblas
Odpovědnost za samořídící automobily

Studoval informační systémy. V roce 1999 založil společnost ADLER Czech, která se věnuje výrobě a vývozu reklamního textilu. Založil a financuje Stipendijní fond Renesance, jenž je určený na podporu studentů nebo absolventů vysokých škol v Ústeckém kraji se zájmem o studium v zahraničí. Je předsedou sdružení Podnikáme bez korupce. Angažuje se v občanské iniciativě I love Ústí, která monitoruje život v Ústí nad Labem. Jeho největším tématem je autonomní mobilita. Je autorem projektu Liftago, alternativní služby propojující taxikáře s pasažéry. Od roku 2013 je členem správní rady Nadačního fondu pomoci.

Pavel Tvrdík

Pavel Tvrdík

Děkan FIT ČVUT

zavřít
Pavel Tvrdík
Ovládne nás umělá inteligence?

Pavel Konečný

Pavel Konečný

Neuron soundware

zavřít
Pavel Konečný
Ovládne nás umělá inteligence?

Pavel Konečný vystudoval obor biomedicínské inženýrství na ČVUT. Dvanáct let pracoval pro globální mezinárodní IT společnost a z toho poslední 4 roky v australské Sydney, kde se podílel na řadě inovativních projektů. Po návratu do ČR s kolegou Pavlem Klingerem před rokem a půl založil společnost Neuron soundware, jež se zabívá rozpoznáním strojních závad s použitím zvuku. To je možné díky pokročilým metodám strojového učení - hlubokým neuronovým sítím jež imitují fungování lidského mozku.

Jaroslav Kramer

Jaroslav Kramer

Manažer b2b titulů, šéfredaktor odborného měsíčníku Právní rádce

zavřít
Jaroslav Kramer
Právní služby prostřednictvím on-line platforem a UI

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy vede od března 2015 odborný měsíčník Právní rádce a podílí se na tvorbě právního obsahu mediálního domu ECONOMIA, a.s. Autorsky spolupracuje s týdeníkem Ekonom, Hospodářskými novinami a portálem ProByznys.info. Podílí se také na business developmentu mediálního domu v právní oblasti. Od září 2016 vede b2b segment Economie. Stojí za mezinárodní konferencí o inovacích v poskytování právních služeb Innovative Legal Services Forum.

Jan Romportl

Jan Romportl

Chief Data Scientist, O2 Czech Republic

zavřít
Jan Romportl
Ovládne nás umělá inteligence?

Jan Romportl v současnosti pracuje jako Chief Data Scientist ve společnosti O2 Czech Republic a zároveň externě působí jako výzkumný konzultant ve Výzkumném centru Nové technologie na Západočeské univerzitě v Plzni a také v Národním ústavu duševního zdraví. Do roku 2015 byl výzkumným pracovníkem, učitelem a vedoucím oddělení na Západočeské univerzitě v Plzni, kde se více než 10 let zabýval výzkumem a vývojem v oblasti umělé inteligence, interakce člověka a stroje, řečových technologií, statistické a komputační lingvistiky, kognitivní vědy a filozofie mysli. Vystudoval na ZČU, kde získal Ph.D. z umělé inteligence a magisterské tituly z kybernetiky a z filozofie.

Rudolf Kadlec

Rudolf Kadlec

IBM

zavřít
Rudolf Kadlec
Ovládne nás umělá inteligence?

Rudolf Kadlec pracuje v IBM Watson v Praze na vylepšování dialogových systému a porozumění přirozené řeči strojem obecně což je možné jen s pomocí nejnovějších poznatků z oblasti strojového učení. Rudolf Kadlec je absolventem doktorského studia v oboru Umělá Inteligence na MFF UK v Praze.

Ondřej Malý

Ondřej Malý

Koordinátor digitální agendy ČR

zavřít
Ondřej Malý
Odpovědnost za jednání robotů

Ondřej malý je koordinátor digitální agendy ČR. Absolvoval mezinárodní teritoriální studia na Univerzitě Karlově. Několik let pracoval jako novinář, působil na serveru iDnes.cz, v Lidových novinách a Hospodářských novinách, kde se věnoval hlavně telekomunikacím a informačním technologiím. Od roku 2012 byl členem rady Českého telekomunikačního úřadu.

Marek Havrda

Marek Havrda

GoodAI

zavřít
Marek Havrda
GoodAI

Vzděláním ekonom a sociolog. Studoval na Univerzitě Karlově, Středoevropské univerzitě, Warwick Business School (Chevening Scholar), Johns Hopkins University (Fulbright Scholar) a Georgetown University. Působil v mezinárodní společnostech, think-tankcích a Evropské komisi, kde se mj. věnoval regulaci v oblasti informační společnosti a podpoře evidence-based policy making. V současné době podporuje praktické využití behaviorální ekonomie a evidence-based přístupů (mj. pro lepší vzdělávání, snížení korupce, prevenci závislostí či pro zlepšení vědecké spolupráce), pracuje na start-upu propojujícím behaviorální vědy a analýzu dat (neopas.com) a je poradcem GoodAI pro strategii a bezpečnost. Od roku 2014 je členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace (Komise RIA).

Filip Melzer

Filip Melzer

Havel Holásek Partners

zavřít
Filip Melzer
Odpovědnost za jednání robotů

Pavel Svoboda

Pavel Svoboda

Evropský parlament

zavřít
Pavel Svoboda
Ovládne nás umělá inteligence?

Pavel Svoboda je právník, vysokoškolský pedagog a politik KDU-ČSL, jejímž členem je od roku 1990. V roce 2009 byl ministrem bez portfeje a předsedou Legislativní rady vlády ČR. Od roku 2014 působí jako poslanec Evropského parlamentu a také jako předseda výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu.

Absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze. Po studiích pracoval nejprve jako právník Ochranného svazu autorského a poté jako vedoucí autorskoprávního oddělení vydavatelství Supraphon. V roce 1993 byl přijat jako odborný asistent na katedru evropského práva PF UK. V letech 1996-1999 byl členem komise Ministerstva spravedlnosti pro rekodifikaci autorského práva. Od roku 2001 je docentem pro obor evropské právo na PF UK. V roce 2004 se stal náměstkem ministra zahraničních věcí a v letech 2007 – 2009 byl velvyslancem Stálé mise ČR při Radě Evropy ve Štrasburku. V lednu 2009 byl nominován na post ministra bez portfeje a předsedu Legislativní rady vlády, ve funkci skončil spolu s vládou 8. května 2009. V letech 2009 – 2013 zastával post místopředsedy KDU-ČSL. V květnu 2014 byl zvolen poslancem Evropského parlamentu, v němž byl zvolen předsedou výboru pro právní záležitosti, čímž se stal nejvýše postaveným Čechem v EP. V květnu 2016 ho významný magazín Politico uvedl mezi nejvlivnějšími členy EP. V lednu 2017 byl do funkce zvolen opětovně i na druhou polovinu volebního období, což se dosud žádnému Čechovi nepodařilo.

Program konference LAW FIT

9:00 - 10:00

Registrace

10:00 - 11:30

Ovládne nás umělá inteligence?


Pavel Tvrdík, Zdeněk Kučera, Pavel Konečný,
Jan Romportl, Rudolf Kadlec, Pavel Svoboda
11:30 - 11:45

Přestávka

11:45 - 12:30

Právní služby prostřednictvím on-line platforem a UI


Jaroslav Kramer, Ondřej Materna, Robert Němec
12:30 - 13:15

(Ne)bezpečnost IoT


Bedřich Košata
13:15 - 13:45

Přestávka na lehký oběd

13:45 - 15:15

Odpovědnost za jednání robotů


Ondřej Malý, Alžběta Krausová, Filip Melzer,
Jindřich Kalíšek, Marek Havrda
15:15 - 15:30

Přestávka

15:30 - 17:00

Odpovědnost za jednání samořídících automobilů


Václav Kobera, Martin Hansenblas, Jan Krabec

Registrace

Organizátoři

Zdeněk Kučera

Chair konference

zdenek.kucera[zavináč]fit.cvut.cz

Jonáš Jandák

Webmaster a registrace

jonas.jandak[zavináč]gmail.com

Veronika Dvořáková

PR a organizace

veronika.dvorakova[zavináč]fit.cvut.cz

Partneři

Pořadatelem konference je

ČVUT FIT

Generální partner

PRK Partners

Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností

Partneři

Institut pro digitální ekonomiku

Mediální partneři

Economia - Právní rádce
ePravo.cz
Lupa.cz
PravniProstor.cz

Archiv