O konferenci

Zajímá Vás, co se děje s daty o Vaší osobě na internetu? Máte zájem se dozvědět, jaká se připravuje regulace v oblasti ochrany osobních údajů? Nevíte, co vše můžou monitorovat orgány státní správy, či jaká data můžete použít u soudu jako důkaz? Nebo se jen chcete se setkat s osobnostmi, které vytvářejí aplikace pro práci s daty, či dohlížejí na ochranu osobních údajů?

Navštivte čtvrtý ročník konference LAW FIT, která na Fakultě informačních technologií ČVUT spojuje otázky práva a IT.

Konference je určena pro širokou odbornou veřejnost, jak IT specialisty, právníky, praktiky, akademiky i studenty.

Konference se koná pod záštitou předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivany Janů.

Vstup na konferenci je volný, ale kapacita je omezena. Zapište si proto do diářů pondělí 23.5.2016 a přihlašte se prostřednictvím přihlašovacího formuláře níže.

Konference se koná v Nové budově ČVUT (sídle Fakulty informačních technologií) na adrese Thákurova 9, 160 00 Praha 6, v přednáškovém sále 105 v přízemí. Pro dopravu můžete využít metro A, tramvaje č. 2, 5, 8 či 26 na stanici Dejvická/Vítězné nám. a pak pěšky cca 7 minut. Autem se dá v bezprostředním okolí bezplatně zaparkovat.

Přednášející

Jana Adamcová

Jana Adamcová

Institut pro digitální ekonomiku

zavřít
Jana Adamcová
Úvod konference
Co přinese nařízení o ochraně osobních dat

Vystudovala filozofii a německou filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Specializuje se na teorii komplexity, zejména v oblasti živých systémů. V Posledních 14 let pracovala ve státní správě nebo s ní spolupracovala. Od roku 2002 řídila komunikační kampaň Ministerstva zahraničních věcí ČR před referendem o vstupu ČR do EU. Od roku 2003 budovala na témže ministerstvu agendu zahraniční prezentace. Napsala koncepci jednotné prezentace ČR v zahraničí a vizuální styl, vytvořený v rámci této koncepce, obdržel cenu Czech Grand Design. Od roku 2007 řídila na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR podporu exportu, ekonomickou diplomacii a rozvojovou pomoc. Od roku 2010 se zabývá poradenstvím v oblasti strategického řízení se specializací na dlouhodobý rozvoj organizací. Je zakladatelkou a předsedkyní správní rady Institutu pro digitální ekonomiku, jehož cílem je podpora a rozvoj nově vznikajících odvětví v ČR. Specializuje se na digitální ekonomiku a kulturní a kreativní průmysly. V letech 2014-2015 byla poradkyní místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace. Hovoří anglicky, německy a francouzsky.

Zuzana Duračinská

Zuzana Duračinská

CSIRT

zavřít
Zuzana Duračinská
Data a bezpečnost

Zuzana je současti týmů CZ.NIC-CSIRT a CSIRT.CZ od roku 2013. K její hlavním činnostem patří provoz služby Skener webu, příprava a realizace kybernetických cvičení, příprava odborných článků a reprezentace týmů. Mezi další činnosti patří rozvíjení národní a mezinárodní spolupráce s členy bezpečnostní komunity.

Michal Feix

Michal Feix

Seznam.cz

zavřít
Michal Feix
Data dnes a v budoucnu

Michal Feix pracuje v Seznam.cz od roku 2004. Začínal jako administrátor systému a postupně se propracoval na pozice provozního ředitele, výkonného ředitele a ředitele pro právní a legislativní záležitosti. V současnosti působí jako zástupce generálního ředitele. Před příchodem do společnosti Seznam.cz působil na technických pozicích u konkurenčních portálů. Je absolventem ČVUT FEL a MBA.

Jakub Harašta

Jakub Harašta

Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity

zavřít
Jakub Harašta
Data jako důkazy

Jakub Harašta je asistentem a doktorandem na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Magisterský titul získal v roce 2013, během studia pak působil na stážích v advokátní kanceláři v Brně a v Rize a na Velvyslanectví ČR ve Vilniusu. V roce 2015 působil jako visiting research fellow na Minerva Center for the Rule of Law under Extreme Conditions na Univerzitě v Haifě, Izrael. Zabývá kybernetickou bezpečností a právní informatikou. Pravidelně se účastní zpracování národních zpráv pro srovnávací studie (IViR, Max Planck) a přednáší na domácích i zahraničních konferencích. Také působí v redakcích časopisů Masaryk University Journal of Law and Technology a Revue pro právo a technologie.

Ivana Janů

Ivana Janů

Předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů

zavřít
Ivana Janů
Data dnes a v budoucnu

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy ukončila doktorátem v oboru mezinárodního práva veřejného v roce 1974. V letech 1973–1983 pracovala ve Výzkumném ústavu vodohospodářském, poté do roku 1989 působila jako vedoucí podnikový právník. V letech 1972 – 1993 byla členkou ČSL, resp. KDU-ČSL (do jmenování soudkyní Ústavního soudu). Po politické změně roku 1989 byla kooptována do České národní rady a následně byla zvolena ve dvojích parlamentních volbách. Za trvání svého poslaneckého mandátu pracovala v ústavně- -právním výboru, mandátovém a imunitním výboru a jako místopředsedkyně zahraničního výboru. Zúčastnila se prací na současné Ústavě České republiky. V roce 1992 byla zvolena za vedoucí delegace Parlamentu České republiky v Radě Evropy. V létě 1996 působila v USA na Ohio University jako lektorka se zaměřením na transformaci ve Střední a Východní Evropě po pádu totalitárních režimů. V červnu 2001 byla zvolena Valným shromážděním OSN soudkyní ad litem Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Soudkyní a místopředsedkyní Ústavního soudu České republiky byla poprvé jmenována v listopadu 1993 prezidentem Václavem Havlem. Znovu jmenována soudkyní Ústavního soudu České republiky byla 16. září 2004 prezidentem Václavem Klausem. V současnosti je předsedkyní Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jan Klesla

Jan Klesla

Vedoucí ekonomického magazínu Index Lidových novin

zavřít
Jan Klesla
Aktuální případy v oblasti dat

Jan Klesla je vedoucím ekonomické rubriky Lidových novin Dlouhodobě se věnuje digitální ekonomice, investicím a regulaci. Před vstupem do médií sbíral zkušenosti v právu, financích a informačních technologiích. Působil jako ekonomický redaktor a editor Hospodářských novin. V Lidových novinách pak stál u vzniku ekonomického měsíčníku Index LN. Studoval právo, ekonomii a IT v Praze, Norwich, Budapešti a Florencii.

Pavel Kordík

Pavel Kordík

FIT ČVUT

zavřít
Pavel Kordík
Využívání dat v praxi a jejich cena

Pavel Kordík vyučuje na FIT ČVUT předměty o data miningu, umělé inteligenci a strojovém učení. Koordinuje výzkum v těchto oblastech a snaží se vylepšovat propojení univerzity s praxí.
about.me
linkedin
twitter

Zdeněk Kučera

Zdeněk Kučera

Advokát Baker & McKenzie a vyučující FIT ČVUT

zavřít
Zdeněk Kučera
Úvod konference

Zdeněk Kučera je advokátem působícím v mezinárodní advokátní kanceláři Baker & McKenzie v Praze. Ve své praxi se zaměřuje na řešení sporů, obchodní právo, IT právo a M&A. V rámci IT práva se specializuje zejména na otázky elektronické kontraktace, odpovědnosti na internetu a právní úpravy on-line marketingu. Podílel se rovněž na právním posuzování zavádění IT produktů na trh, akvizicích IT společností, strukturování on-line projektů a zastupoval klienty v IT sporech. Zdeněk je garantem výuky právních předmětů na Fakultě informačních technologií ČVUT a IT právo přednáší rovněž na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně a je laureátem ceny Randovy Nadace za práci z oblasti obchodního práva. Za ideální trávení volného času však považuje chvíle bez komunikačních technologií na dalekých cestách nebo na kole, bruslích či lyžích.

Miroslav Lukeš

Miroslav Lukeš

General Manager Cluster Austria, Czech Republic, Slovakia MasterCard

zavřít
Miroslav Lukeš
Data dnes a v budoucnu

Miroslav Lukeš je generálním ředitelem MasterCard pro Českou republiku, Rakousko a Slovensko. Financím a technologiím se věnuje přes 15 let. Před příchodem do MasterCard vedl šest let v McKinsey & Company projekty v oblasti finančních služeb, telekomunikací a hi-tech v Evropě a v USA, především v oblasti strategie, prodeje a marketingu. Pracoval také v GE Money Bank. Prestižní program INSEAD MBA ve Francii absolvoval jako nejlepší student ročníku. Promoval také na magisterských programech European Joint Studies Programme a na Vysoké škole ekonomické v Praze v oborech financí a IT managementu.

František Nonnemann

František Nonnemann

Vedoucí právního oddělení Úřadu pro ochranu osobních údajů

zavřít
František Nonnemann
Data jako důkazy

František Nonnemann, vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Již téměř deset let působí na Úřadu pro ochranu osobních údajů, nyní v pozici vedoucího právního oddělení. Ve své praxi i publikační činnosti se kromě jiného zabývá zpracováním osobních údajů bezpečnostními složkami či přípustností důkazů obsahujících osobní údaje v soudních řízeních.

Václav Písecký

Václav Písecký

Vedoucí oddělení informační kriminality, Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy

zavřít
Václav Písecký
Data a kriminalita

Josef Prokeš

Josef Prokeš

Úřad pro ochranu osobních údajů

zavřít
Josef Prokeš
Co přinese nařízení o ochraně osobních dat

František Ryneš

František Ryneš

Novinář a účastník kauzy nakládání s osobními údaji

zavřít
František Ryneš
Aktuální případy v oblasti dat

Absolvent Fakulty elektrotechnické, Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Fakulty žurnalistiky Univerzity Palackého v Olomouci. Pracoval v různých pozicích ve stavitelství a energetice a později jako ředitel a šéfredaktor Horáckých novin Třebíč. V současnosti vydává webový zpravodajský lokální portál www.ihonem.cz a je šéfredaktor dvouměsíčníku Rotary Good News. Vedl spor s Úřadem pro ochranu osobních údajů za to, že si na svůj dům nainstaloval kamerový systém, kterým snímal dění na ulici před domem.

Lukáš Rýdl

Lukáš Rýdl

Digital Marketing Strategist - Dobrý web

zavřít
Lukáš Rýdl
Využívání dat v praxi a jejich cena

Lukáš zodpovídá u klíčových klientů Dobrého webu za jejich aktivity v oblasti digitálního marketingu počínaje návrhem marketingové strategie přes její realizaci a další rozvoj.

Lukáš získal zkušenosti s digitálním marketingem na mezinárodní úrovni v globální agentuře ReachLocal, kde byl zodpovědný za strategii prodeje online marketingových služeb a adaptaci nových trendů v oblasti online marketingu. Ve své roli se věnoval i systematickému koučinku a rozvoji obchodních dovedností obchodního týmu. Lukáš získal certifikát TDMA (Trusted Digital Media Advisor) od společnosti Google.

Pavel Tvrdík

Pavel Tvrdík

Děkan FIT ČVUT

zavřít
Pavel Tvrdík
Úvod konference

Radovan Vacek

Radovan Vacek

Director of strategy, Insighti

zavřít
Radovan Vacek
Data a bezpečnost

Spoluzakladatel a ředitel, insighti a.s.

Po mnohaleté praxi v oboru IT bezpečnosti a projekt managementu založil spolu s Lukášem Kuzmiakem v roce 2012 společnost insighti a.s., poskytující na nadstandardní úrovni služby IT bezpečnosti (penetrační testování, konzultace, code review). Zde nyní působí na pozici statutárního ředitele a propagátora nových technologií a moderních konceptů IT bezpečnosti.

Michal Zlesák

Michal Zlesák

Sales Director – Extreme Networks

zavřít
Michal Zlesák
Využívání dat v praxi a jejich cena

Po ukončení studia ČVUT Fakulta Elektrotechnická pracoval Michal Zlesák od roku 1995 ve společnosti SPT Telecom (nyní O2). Od 1997 do 2002 zastával ve firmě Ericsson pozici Solution Manager pro veřejné sítě. Od roku 2002 pracoval pro Enterasys Networks jako regionální zástupce pro východní Evropu a nyní jako součást Extreme Networks jako regionální obchodní ředitel pro střední, jižní a východní Evropu.

Program konference LAW FIT

8:30 - 9:15

Registrace

9:30 - 10:00

Úvod konference


Pavel Tvrdík, Zdeněk Kučera, Jana Adamcová
10:00 - 11:00

Data dnes a v budoucnu


Ivana Janů, Michal Feix, Miroslav Lukeš
11:00 - 11:15

Přestávka na kávu

11:15 - 12:15

Využívání dat v praxi a jejich cena


Lukáš Rýdl, Pavel Kordík, Michal Zlesák
12:15 - 12:45

Data a kriminalita


Václav Písecký
12:45 - 13:30

Oběd

13:30 - 14:30

Co přinese nařízení o ochraně osobních údajů


Jana Adamcová, Josef Prokeš
Pracovní dokument Institutu pro digitální ekonomiku, o.p.s. k diskusi
14:30 - 15:00

Aktuální kauzy v oblasti ochrany osobních údajů


František Ryneš, Jan Klesla
15:15 - 15:30

Přestávka na kávu

15:30 - 16:30

Data a bezpečnost


Radovan Vacek, Zuzana Duračinská
16:30 - 17:00

Data jako důkazy


Jakub Harašta, František Nonnemann
17:00

Afterparty


Cafe Prostoru

Registrace byla ukončena

Organizátoři

Zdeněk Kučera

Chair konference

zdenek.kucera[zavináč]fit.cvut.cz

Jonáš Jandák

Webmaster a přihlašování

jonas.jandak[zavináč]gmail.com

Kamila Pětrašová

PR a technické zajištění

petrakam[zavináč]fit.cvut.cz

Barbora Dědková

Sociální sítě

dedkovab[zavináč]gmail.com

Zuzana Mazankova

Program a hosté

z.mazankova[zavináč]gmail.com

Mikoláš Růžek

Program a hosté

mikolas.ruzek[zavináč]gmail.com

Partneři

Pořadatelem konference je

ČVUT FIT

Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností

Partneři

Institut pro digitální ekonomiku

Mediální partneři

INDEX LN
ePravo.cz
Lupa.cz
PravniProstor.cz

Archiv