O konferenci

Reklama na internetu dnes již neznamená pouze správné marketingové plánování, ale do hry vstupuje regulace. Nelze neomezeně pracovat s osobními údaji uživatelů sociálních sítí nebo sledovat uživatele, kteří blokují používání cookies. A první pokuty v řádech desítek miliard dolarů padají. Pro ty, kteří chtějí reklamu na internetu dělat úspěšně, tedy i v souladu s právními předpisy, se konala 19. května konference LAW FIT. Ta již podruhé spojila na Fakultě informačních technologií ČVUT otázky práva a IT.

O tématu hovořili a diskutovali lidé, kteří dané problematice rozumí - jak zástupci předních advokátních kanceláří, kteří se v praxi věnují IT právu, tak specialisté z oblasti internetové reklamy. Konference se ale zúčastnili i zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů a závěr patřil debatě se soudcem Krajského soudu v Praze, Vojtěchem Ceplem.

Jak to přibližně probíhalo a o čem se mluvilo vám mohou přiblížit sdílené zápisky účastníků či článek v časopisu Právní rádce. Také si zde můžete přečíst reportáž z prvního ročníku, který byl věnován odpovědnosti na internetu.

Přednášející

Marek Beniak

Marek Beniak

Heureka.cz

zavřít
Marek Beniak
Úvodní slovo generálního partnera konference

Marek Beniak pracuje s eshopy, jejich návrhem a vývojem od roku 2007. V Heurece se podílel na zavádění agilních metodik a práce distribuované mezi Prahu a Liberec. Největší část jeho práce je vytváření toho nejlepšího možného pracovního prostředí pro vývoj největšího e-commerce webu v České republice a hledání talentů, kteří chtějí rozšířit své schopnosti prací na velkém projektu s obrovskou databází.

Pavel Brada

Pavel Brada

Allegro Group

zavřít
Pavel Brada
Osobní údaje v reklamě, cookies - komentář

Pavel Brada je vedoucím právního oddělení ve společnosti Allegro Group CZ. Poskytuje právní poradenství pro projekty skupiny Allegro - Aukro, Heureku a NetDirect. Pracoval v advokacii, developerské společnosti a dlouhodobě se věnuje oblasti e-commerce. Zaměřuje se zejména na obchodní právo, právní aspekty reklamy na internetu, právo duševního vlastnictví, včetně autorského práva a ochranných známek. Zabývá se také ochranou osobních údajů a ochranou spotřebitele. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity v Praze a studoval na Université de Lausanne ve Švýcarsku. Byl jedním ze zakladatelů sekce práva informačních technologií při Unii podnikových právníků ČR.

Vojtěch Cepl

Vojtěch Cepl

Krajský soud v Praze

zavřít
Vojtěch Cepl
Reklama a internet v soudní praxi

Vojtěch Cepl vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1990 do roku 1992 působil jako soudce, mezi léty 1992 a 2002 jako advokát. Od roku 2002 je opět soudcem, působí na Krajském soudu v Praze. Ve svých kauzách se často mimo jiného dotýká i ochrany osobnosti a autorského práva. Rozhodoval řadu mediálně výrazných sporů, např. kauzy Dalík v. Rath, Bendl v. Rath nebo kauzu justiční mafie. Je znám svou otevřeností vůči médiím, kdy např. do jednání o justiční mafii vpustil média včetně televizních kamer. Otevřenost odůvodňuje zásadou veřejnosti soudního jednání.

Zuzana Císařová

Zuzana Císařová

Kocián Šolc Balaštík

zavřít
Zuzana Císařová
Reklama v nelegálním obsahu

Zuzana Císařová se ve své právní praxi soustavně věnuje již od roku 1994 právům duševního vlastnictví, mediálnímu právu a reklamě. Je členkou Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty UK a kromě činnosti pedagogické a posudkové působí jako advokát v kanceláři Kocián, Šolc, Balaštík. Pravidelně se účastní legislativních aktivit při přípravě předpisů z uvedených oblastí.

Andrea Jarolímková Pdf ikonka

Andrea Jarolímková

Bird & Bird

zavřít
Andrea Jarolímková
Cookies

Stáhnout prezentaci

Andrea Jarolímková je advokátkou skupiny práva duševního vlastnictví, nekalé soutěže a ochrany osobních dat v pražské kanceláři Bird & Bird. Zaměřuje se na právo duševního vlastnictví, včetně práva autorského, a problematiku nekalé soutěže. Poskytuje poradenství v rámci sporné i nesporné agendy ve všech oblastech práva duševního vlastnictví – autorské právo, ochranné známky, patenty, průmyslové a užitné vzory, informační technologie, jakož i boj proti padělkům. Do její specializace také patří právní poradenství v otázkách ochrany osobních dat, ochrany osobnosti a ochrany spotřebitele. Absolvovala Právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze, kde v současné době pokračuje v doktorském studiu. Studovala také Evropské právo a mezinárodní ochranu lidských práv na Université de Toulouse ve Francii. Do České advokátní komory byla přijata v roce 2011.

Jan Klesla

Jan Klesla

Hospodářské noviny

zavřít
Jan Klesla
Trh internetové reklamy v České republice - komentář

Jan Klesla je ekonomickým redaktorem Hospodářských novin. Specializuje se na IT, telekomunikace, právo a investice. V dřívější praxi působil v advokacii i veřejných institucích se zaměřením na obchodní právo, právo EU a hospodářskou soutěž. Studoval na Právnické fakultě UK v Praze, VŠE, Evropském univerzitním institutu, Central European University a University of East Anglia.

Jan Krabec Pdf ikonka

Jan Krabec

PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK

zavřít
Jan Krabec
Reklama na sociálních sítích (placená propagace versus monetizace)

Stáhnout prezentaci

Jan Krabec, absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy, je advokátem od roku 2010. V letech 2004 a 2005 působil v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges v.o.s. Od roku 2005 spolupracuje s AK PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK a od ledna 2014 je Jan Krabec partnerem advokátní kanceláře. Jan Krabec se věnuje primárně oblasti soukromého a smluvního práva, zejména oblasti fúzí a akvizic, obchodního práva a duševního vlastnictví. Od roku 2008 do roku 2012 se rovněž systematicky zabýval právem veřejně-soukromých partnerství, včetně otázek evropských strukturálních fondů. V současné době se zaměřuje na oblast M&A a internetové projekty, kterým poskytuje komplexní právní poradenství s důrazem na investiční a exitové strategie a ochranu práv duševního vlastnictví. V roce 2013 Jan Krabec absolvoval Professional LL.M. Program na UC Berkeley School of Law, kde se soustředil zejména na smluvní právo, právo duševního vlastnictví, M&A a negociaci a kde obdržel Law & Technology Certificate vydaný Berkeley Center for Law and Technology. Jan Krabec je rovněž členem ALAI [Association Littéraire et Artistique Internationale].

Zdeněk Kučera Pdf ikonka

Zdeněk Kučera

Baker & McKenzie, FIT ČVUT

zavřít
Zdeněk Kučera
Právo a reklama na internetu

Stáhnout prezentaci

Zdeněk Kučera je advokátem působícím v mezinárodní advokátní kanceláři Baker & McKenzie v Praze. Ve své praxi se zaměřuje na řešení sporů, obchodní právo a IT právo. V rámci IT práva se specializuje zejména na otázky elektronické kontraktace, odpovědnosti na internetu a střetu právních řádů v kyberprostoru. Je garantem výuky právních předmětů Na Fakultě informačních technologií ČVUT a tamtéž organizuje konferenci LAW FIT. V rámci přednášek a seminářů vystupoval též například na Právnické fakultě Shandong univerzity v Číně, Univerzitě v Curychu, Masarykově univerzitě v Brně nebo Vysoké škole finanční a správní. Vystudoval Právnickou fakultu Karlovy Univerzity v Praze a Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Je laureátem ceny Randovy Nadace za práci z oblasti obchodního práva.

Libor Manda

Libor Manda

Seznam.cz

zavřít
Libor Manda
Trh internetové reklamy v České republice

Hlavní oblastí profesního zájmu Libora Mandy jsou záležitosti Evropské unie. Teoretické znalosti získané při studiu politologie na UP v Olomouci a univerzitě v irském Limericku doplnil o poznatky z praxe v průběhu jeho působení ve státní správě (Ministerstvo pro místní rozvoj, Úřad vlády ČR) a v soukromém sektoru (Econet Openfunding, Microsoft). Od listopadu 2012 pracuje pro Seznam.cz, kde má na starosti problematiku EU a veřejného sektoru.

Michal Matějka Pdf ikonka

Michal Matějka

Baker & McKenzie

zavřít
Michal Matějka
Best practices v reklamě na internetu

Stáhnout prezentaci

Michal Matějka je vyučujícím práva na Fakultě informačních technologií ČVUT a působí jako advokát v advokátní kanceláři Baker & McKenzie v Praze. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. V oblasti IT práva se specializuje zejména na problematiku počítačové kriminality, doménových jmen a softwarové smlouvy. Je autorem monografie o počítačové kriminalitě a rozhodcem pro doménová jména .cz u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

Matěj Novák

Matěj Novák

Czech Publisher Exchange, Centrum Holdings

zavřít
Matěj Novák
Česká online reklama z ptačí perspektivy

Matěj Novák působí jako ředitel Czech Publisher Exchange, sdružení pěti předních českých online vydavatelství (Economia, Mafra, Mladá fronta, Ringier Axel Springer a Sanoma Media Praha) a zároveň jako yield manager Centrum Holdings. V minulosti pracoval mj. jako account director v Ogilvy Interactive, search strategist v Ataxu a vývojář v Planstudiu. Matěj rád čte knihy, jezdí na kole, chodí po horách a lyžuje, to vše často i se svou ženou a třemi dětmi.

Josef Prokeš

Josef Prokeš

Úřad pro ochranu osobních údajů

zavřít
Josef Prokeš
Reklama a osobní údaje

V oblasti telekomunikací a ochrany osobních údajů pracuje Josef Prokeš od roku 2001. Původně expert na elektronický podpis, v letech 2004 až 2007 prošel řadou vedoucích funkcí v ÚOOÚ, poté zůstal činný v sekci předsedy ÚOOÚ v oblasti legislativy. Ve všech jmenovaných oblastech a v oblasti e-governmentu se věnuje přednáškové a posudkové činnosti. Je členem rozkladových komisí předsedy ÚOOÚ a Rady ČTÚ.

Partneři

Pořadatelem konference je

ČVUT FIT

Generální partner

Heureka.cz

Partneři:

ELSA ČR
Právní rádce
Bussiness IT Club
ePravo.cz
Hospodářské noviny