O konferenci

Internet už dnes není zcela volný a svobodný. Neomezenou svobodu na něm i volný on-line trh stále častěji omezují jak státy, tak soukromé společnosti, v čele s poskytovateli připojení. Regulace internetu se rozmáhá jako nikdy v minulosti.

Na jedné straně se svádí bitva mezi telekomunikačními a internetovými společnostmi o takzvanou síťovou neutralitu. Vytvoří se rychlejší a pomalejší pruhy na on-line dálnici? Budou se muset weboví giganti podělit o zisky s operátory ze “starého světa”? Na straně druhé se blokování přístupu k obsahu využívá jako metoda, jak zabránit přístupu k některým webovým stránkám. Existuje tedy ještě jeden, rovný internet?

Právě tyto otázky budou diskutovány na třetím ročníku konference LAW FIT, která na Fakultě informačních technologií ČVUT spojuje otázky práva a IT.

Konference se bude ve třech blocích věnovat technickým a právním omezením volného internetu. První blok se bude věnovat regulačnímu rámci. Svůj pohled představí především Český telekomunikační úřad.

Druhý blok, který je pořádám ve spolupráci s magazínem INDEX Lidových novin, přinese diskuse nad omezením rychlosti internetu a blokováním přístupu k různým službám ze strany poskytovatelů připojení.

Třetí blok se pak soustředí na omezení přístupu k obsahu internetu ze strany poskytovatelů připojení a vyhledávání obsahu. Představeny budou zejména aktuální rozsudky Soudního dvora EU a jejich aplikace v praxi ze strany nejvýznamnějších hráčů na českém trhu.

Konference je určena pro širokou odbornou veřejnost, jak IT specialisty, právníky, praktiky, akademiky i studenty.

Konference se koná pod záštitou předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu Jaromíra Nováka.

Vstup na konferenci je volný, ale kapacita je omezena. Zapište si proto do diářů pondělí 18.5.2015 a přihlašte se prostřednictvím přihlašovacího formuláře níže.

Přednášející

Jana Adamcová

Jana Adamcová

Institut pro digitální ekonomiku

zavřít
Jana Adamcová
Úvod a regulační rámec internetu

Vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci, obor filozofie a německá filologie. Specializuje se na teorii komplexity, zejména v oblasti živých systémů. V Posledních 12 let pracovala ve státní správě nebo s ní spolupracovala. Od roku 2002 řídila komunikační kampaň Ministerstva zahraničních věcí ČR před referendem o vstupu ČR do EU. Od roku 2003 budovala na témže ministerstvu odbor zahraniční prezentace. Napsala koncepci jednotné prezentace ČR v zahraničí a vizuální styl, vytvořený v rámci této koncepce, obdržel cenu Czech Grand Design. Od roku 2007 měla na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR na starosti podporu exportu, ekonomickou diplomacii a rozvojovou pomoc. Přednášela veřejnou správu a komunikaci na VŠE, VŠFS a Prague College. Od roku 2010 se zabývá poradenstvím v oblasti strategického řízení. V roce 2013 založila Institut pro digitální ekonomiku na podporu a rozvoj nově vznikajících odvětví v ČR. V současné době je rovněž poradkyní místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace. Hovoří anglicky, německy a francouzsky.

Martin Cach

Martin Cach

Data Privacy/Security Officer, UPC Česká republika

zavřít
Martin Cach
Blokování obsahu internetu

Martin pracuje od roku 2005 ve společnosti UPC Česká republika. Ve své práci se postupně zaměřil na oblast ochrany dat, kyberbezpečnost a další stěžejní oblasti regulace elektronických komunikací včetně výstavby sítí. Martin také zastupuje společnost UPC ve zvláštních pracovních skupinách v rámci koncernu Liberty Global, jehož je UPC členem a který působí kromě České republiky v dalších dvanácti zemích Evropy.

Zdeněk Cendra

Zdeněk Cendra

Spoluzakladatel peerigového centra Peering.cz

zavřít
Zdeněk Cendra
Síťová neutralita

Zdeněk Cendra je internetový podnikatel. V roce 2002 založil společnost SuperHosting.cz, která spravuje a pronajímá servery více než 3000 tisícům zákazníkům a je jedna z největších svého druhu v Česku. V roce 2012 spustil globální firmu CDN77.com, která díky vlastní celosvětové HW infrastruktuře zrychluje načítání globálních webových stránek koncovým uživatelům.

V roce 2013 založil komerční peeringový uzel Peering.cz, vůbec první konkurenci pro národní internetový uzel NIX.CZ. Zatím spojuje 80 sítí a po necelých dvou letech fungování má více než třetinový podíl na trhu.

Ondřej Filip Pdf ikonka

Ondřej Filip

Výkonný ředitel CZ.NIC

zavřít
Ondřej Filip
Síťová neutralita

Ondřej Filip Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Informatika, a University of Pittsburgh - Joseph M. Katz Graduate School of Business (MBA). Během studia na Karlově univerzitě začal pracovat ve společnosti IPEX a. s., kde později působil jako technický ředitel a člen představenstva. Od prosince 2004 je Ondřej výkonným ředitelem sdružení. Vedle výkonu své funkce v CZ.NIC působí v představenstvech sdružení NIX.CZ (Neutral Internet Exchange), Euro-IX (European Internet Exchange Association) a DNS OARC (The Domain Name System Operations Analysis and Research Center), jehož je předsedou. V minulosti Ondřej působil jako aktivní člen rady ccNSO (Country Code Names Supporting Organisation) v rámci organizace ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers); v ní v současnosti zasedá ve významném a prestižním Poradním výboru pro bezpečnost a stabilitu (SSAC). Ondřej Filip také působil v Multistakeholder Advisory Group, která je poradním orgánem generálního tajemníka OSN pro Internet Governance Forum. Ve svém volném čase rád hraje basketbal nebo programuje opensource software. Ondřej hovoří plynně anglicky, domluví se také německy.

Prezentace na konferenci

Jan Klesla

Jan Klesla

Vedoucí ekonomického magazínu Index Lidových novin

zavřít
Jan Klesla
Síťová neutralita

Jan Klesla je vedoucím ekonomického magazínu Index Lidových novin a zástupcem vedoucího ekonomické rubriky. Jako novinář se dlouhodobě zaměřuje na Internet, IT a telekomunikace,zejména pak v oblasti investic a regulace.

Veronika Křesťanová

Veronika Křesťanová

Soudkyně Městského soudu v Praze

zavřít
Veronika Křesťanová
Blokování obsahu internetu

Od roku 2010 působí jako soudkyně Městského soudu v Praze v agendě autorské právo a ochrana osobnosti, od roku 2014 i v odvolací civilní agendě. V letech 1992 až 2010 působila v advokacii, po celou tuto dobu spolupracovala s Advokátní kanceláří Kříž a Bělina. Od roku 1994 působí jako odborný asistent Ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního PF UK v Praze. Na Univerzitě Karlově také vyučuje mediální právo. Před odchodem do justice byla rozhodcem Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a členem Arbitrážní komise Rady pro reklamu. Podílela se na přípravě autorského zákona a tiskového zákona, spolupracovala i na tvorbě pasáže o licenci v novém občanském zákoníku. Je spoluautorkou komentáře k autorskému zákonu (Linde), jakož i k novému občanskému zákoníku v rozsahu licence (Wolters Kluwer) a učebnice občanského práva v části týkající se autorského práva. Magisterské i postgraduální studium absolvovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je nositelkou ocenění Právník roku 2014 za obor duševní vlastnictví.

Zdeněk Kučera

Zdeněk Kučera

Advokát Baker & McKenzie a vyučující FIT ČVUT

zavřít
Zdeněk Kučera
Úvod a regulační rámec internetu

Zdeněk Kučera je advokátem působícím v mezinárodní advokátní kanceláři Baker & McKenzie v Praze. Ve své praxi se zaměřuje na řešení sporů, obchodní právo a IT právo. V rámci IT práva se specializuje zejména na otázky elektronické kontraktace, odpovědnosti na internetu a střetu právních řádů v kyberprostoru. Je garantem výuky právních předmětů Na Fakultě informačních technologií ČVUT a přednáší rovněž na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dříve vystupoval též například na Právnické fakultě Shandong univerzity v Číně, Univerzitě v Curychu, Masarykově univerzitě v Brně nebo Vysoké škole finanční a správní. Vystudoval Právnickou fakultu Karlovy Univerzity v Praze a Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Je laureátem ceny Randovy Nadace za práci z oblasti obchodního práva. Za ideální trávení volného času považuje chvíle bez komunikačních technologií na dalekých cestách nebo na kole, bruslích či lyžích.

Eva Martinicová

Eva Martinicová

Public Policy & Govt. Relations manažerka v Google

zavřít
Eva Martinicová
Blokování obsahu internetu

Eva Martinicová pracuje ve společnosti Google (od r. 2010), kde má na starosti vztahy s veřejnou správou, před tím působila v Evropské komisi a na různých pozicích v rámci státní správy. Eva se specializuje na evropské právo a právo informačních a komunikačních technologií. Eva vystudovala univerzitu v Pasově.

Aleš Musil Pdf ikonka

Aleš Musil

Evropská komise

zavřít
Aleš Musil
Úvod a regulační rámec internetu

Mgr. Aleš Musil, MA – narozen v Brně, absolovent právnické fakulty University Karlovy a postgraduálního studia na College of Europe v Belgii se zaměřením na právo Evropské unie. Od roku 1994 se věnuje právu hospodářské soutěže postupně v následujících pozicích: ředitel legislativně- právního odboru ÚOHS v Brně, ředitel zastoupení BNP Paribas pro Českou republiku a dále v LCA Microsoft. Od roku 2008 pracuje v Evropské komisi na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG Competition) v Bruselu. Je členem rozkladové komise ÚOHS v Brně. Pravidelně publikuje v časopisu Antitrust.

Prezentace na konferenci

Jaromír Novák Pdf ikonka

Jaromír Novák

Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

zavřít
Jaromír Novák
Úvod a regulační rámec internetu

Jaromír Novák vystudoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Fakultu informačního managementu na Univerzitě Hradec Králové.
Působil na Ministerstvu informatiky v odboru elektronických komunikací a po zrušení tohoto ministerstva přešel na Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde posléze působil v pozici ředitele odboru elektronických komunikací a následně ředitele sekce digitální ekonomiky.
Do jeho kompetence patřila problematika poštovních služeb, služeb informační společnosti a agenda odboru elektronických komunikací. Aktivně se podílel mimo jiné na vyjednávání tzv. telekomunikačního balíčku v době českého předsednictví v Radě EU v roce 2009 a byl členem týmu pro implementaci nových regulačních pravidel do českého právního prostředí.
V říjnu 2012 byl vládou jmenován do funkce člena Rady ČTÚ do roku 2017. Předsedou Rady Českého telekomunikačního úřadu byl vládou jmenován 15. května 2013.
Mezi jeho záliby patří literatura a moderní technologie.

Prezentace na konferenci

Jiří Peterka Pdf ikonka

Jiří Peterka

Konzultant a publicista

zavřít
Jiří Peterka
Síťová neutralita

RNDr. Ing. Jiří Peterka, nezávislý konzultant pro oblast elektronického podpisu a digitální kontinuity, autor knihy „Báječný svět elektronického podpisu“. Publicista, píšící již dvacet let o Internetu, telekomunikacích, eGovernmentu a všem zajímavém (nejen) v on-line světě. A ještě o deset let déle pedagog na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze, kde stále vyučuje počítačové sítě a komunikace.

Prezentace na konferenci

Ondřej Plešmíd

Ondřej Plešmíd

Ministerstvo financí ČR

zavřít
Ondřej Plešmíd
Blokování internetu

Ondřej Plešmíd vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Několik let působil v advokacii, kde se zabýval především obchodním a občanským právem. V současné době pracuje jako právník Ministerstva financí (odbor Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi), kde se specializuje na loterní a správní právo. Ondřej je autorem návrhu nového zákona o hazardních hrách.

Petr Slováček

Petr Slováček

Člen představenstva O2 Czech Republic

zavřít
Petr Slováček
Síťová neutralita

Vystudoval ČVUT Praha, Elektrotechnickou fakultu – obor telekomunikace. Absolvoval postgraduální kurz Master of Business Telecommunications (M.B.T.) Technické univerzity Delft v Nizozemsku. Po studiu pracoval ve Výzkumném ústavu telekomunikací Praha. V roce 1989 přišel do společnosti SPT TELECOM (právní předchůdce společnosti O2 Czech Republic) a pracoval v oborech spojovací techniky, technickém rozvoji, v projektech řízení sítě a OSS. V červnu 2003 byl zvolen 2. místopředsedou představenstva ČESKÉHO TELECOMU, nyní O2 Czech Republic, a je členem představenstva a ředitelem divize infrastruktura a velkoprodej.

Pavel Tvrdík

Pavel Tvrdík

Děkan FIT ČVUT

Matěj Vácha

Matěj Vácha

Advokát, partner AK PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK

zavřít
Matěj Vácha
Blokování obsahu internetu

Matěj Vácha je advokát a společník AK PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK (od r. 2006), před tím pracoval v advokátní kanceláři WEIL GOTSHAL MANGES (1999 - 2006). Matěj vystudoval Právnickou fakulta UK a Fakultu sociálních věd UK. Matěj se specializuje na veřejné právo a regulace, M/A, Corporate a Internet. Mezi jeho nejznámější klienty patří společnosti jako TWISTO PAYMENTS, ulož.to, skrz.cz a Slevomat.

Předběžný program

12:00 - 13:00

Registrace

13:00 - 14:30

Úvod a regulační rámec internetu

Pavel Tvrdík, Zdeněk Kučera, Jaromír Novák, Jana Adamcová, Aleš Musil
14:45 - 16:15

Síťová neutralita

Jiří Peterka, Petr Slováček, Ondřej Filip, Jan Klesla, Zdeněk Cendra
Článek Válka o internet z časopisu Index LN
16:30 - 18:00

Blokování obsahu internetu

Veronika Křesťanová, Martin Cach, Matěj Vácha, Eva Martinicová, Ondřej Plešmíd

Registrace pozastavena

Partneři

Pořadatelem konference je

ČVUT FIT

Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností

Partneři

ELSA ČR
Institut pro digitální ekonomiku

Mediální partneři

INDEX LN
ePravo.cz
Lupa.cz
PravniProstor.cz

Archiv